Press "Enter" to skip to content

สุขภาพดีสร้างได้ถ้าคุณห่างจากมือถือมากขึ้น

สุขภาพดีสร้างได้

ปัจจุบันนี้มือถือนับเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพราะมือถือไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์สื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการออกแบบให้มีฟังก์ชั่นในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เช่น กล้องถ่ายรูป โซเชียลมีเดีย เป็นต้น ทำให้หลายคนเกิดอาการติดจอมือถือ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการดูหน้าจอมือถือนาน ๆ นั้นส่งผลเสียต่อร่างกาย หากคุณต้องการมีสุขภาพดีสร้างได้แล้ว คุณควรที่จะงดดูมือถือบาง เนื่องจาก

1.เกิดความเครียด

การอยู่กับมือถือเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ทั้งการตอบแชท การคิดตามข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ ทำให้สมองไม่ได้รับการหยุดบ้าง จึงก่อให้เกิดความเครียดนั่นเอง

2.แสงก็อันตรายต่อตา

แสงหน้าจอคอมหรือที่เราเรียกว่าแสงสีฟ้า แสงนี้เป็นอันตรายต่ออประสาทตา (เรติน่า) โดยหากจอประสาทตาได้รับแสงอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดภาวะจอประสาทตาเสื่อมได้ ดังนั้นเพื่อสุขภาพดีสร้างได้คุณควรงดดูหน้าจอมือถือต่อเนื่องนานเกิน 60 นาทีต่อครั้ง

3.ปวดกล้ามเนื้อ

การใช้งานมือถือ ผู้ใช้จะต้องก้มหน้าลงเพื่อดูจอและใช้นิ้วมือในการกดพิมพ์หรือสัมผัสที่หน้าจอ ซึ่งคนส่วนมากจะอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานในการใช้มือถือ ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบหรือนิ้วล็อคได้

จะเห็นว่าการใช้มือถือถึงแม้จะมีประโยชน์แต่ว่าก็มีโทษแอบแฝงอยู่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อสุขภาพดีสร้างได้แล้ว คุณจะต้องงดเล่นมือถือบ้าง และหันไปทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมกับคนรอบข้างหรือคนในครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสุขภาพที่ดี

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.