Press "Enter" to skip to content

Tag: สุขภาพดีสร้างได้

สุขภาพดีสร้างได้ถ้าคุณห่างจากมือถือมากขึ้น

ปัจจุบันนี้มือถือนับเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพราะมือถือไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์สื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการออกแบบให้มีฟังก์ชั่นในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เช่น กล้องถ่ายรูป โซเชียลมีเดีย เป็นต้น ทำให้หลายคนเกิดอาการติดจอมือถือ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการดูหน้าจอมือถือนาน ๆ นั้นส่งผลเสียต่อร่างกาย หากคุณต้องการมีสุขภาพดีสร้างได้แล้ว คุณควรที่จะงดดูมือถือบาง เนื่องจาก 1.เกิดความเครียด การอยู่กับมือถือเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ทั้งการตอบแชท การคิดตามข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ ทำให้สมองไม่ได้รับการหยุดบ้าง จึงก่อให้เกิดความเครียดนั่นเอง 2.แสงก็อันตรายต่อตา แสงหน้าจอคอมหรือที่เราเรียกว่าแสงสีฟ้า แสงนี้เป็นอันตรายต่ออประสาทตา (เรติน่า) โดยหากจอประสาทตาได้รับแสงอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดภาวะจอประสาทตาเสื่อมได้…

Comments closed