Press "Enter" to skip to content

สารอาหารทีต้องระวังเมื่อเป็นโรคไต

อาหารเสริม

โรคไตถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาต่อประชากรทั่วโลกที่น้อยมาก โดยเกิดกับคนทั่วโลกเพียง 10% เท่านั้น ไตเป็นอวัยวะรูปถั่วขนาดเล็ก แต่ทรงพลังซึ่งทำหน้าที่สำคัญมากมาย มันมีหน้าที่ในการกรองของเสียปล่อยฮอร์โมนที่ควบคุมความดันโลหิตสมดุลของเหลวในร่างกายผลิตปัสสาวะและงานสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย

มีหลายปัจจัยที่จะทำลายไตของคนเราได้ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดสำหรับโรคไต อย่างไรก็ตามความอ้วนโรคอ้วนการสูบบุหรี่, พันธุกรรม,เพศและอายุ ที่ต่างกันก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ต่างกัน

ทั้งนี้ไตเป็นอวัยวะที่ช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายทั้งปัสสาวะ และอุจจาระ

น้ำตาลในเลือดที่ไม่สามารถควบคุมได้และความดันโลหิตสูงทำให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดในไต ลดความสามารถในการทำงานอย่างเหมาะสม เมื่อไตไม่ทำงานอย่างถูกต้องของเสียจะสะสมในเลือดรวมถึงของเสียจากอาหาร

ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไตจึงจำเป็นต้องจำกัดอาหารเสริมเหล่านี้ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไตมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น

โซเดียมนั้นพบได้ในอาหารหลายชนิดและเป็นองค์ประกอบหลักของเกลือแกง ไตที่เสียหายไม่สามารถกรองโซเดียมส่วนเกินออกไปทำให้ระดับเลือดเพิ่มขึ้น บ่อยครั้งที่แนะนำให้ จำกัด โซเดียมให้น้อยกว่า 2,000 มก. ต่อวัน

ผู้ที่เป็นโรคไตจำเป็นต้องจำกัดโพแทสเซียมเพื่อหลีกเลี่ยงระดับเลือดที่เป็นอันตราย แนะนำให้จำกัดโพแทสเซียมให้น้อยกว่า 2,000 มก. ต่อวัน

ฟอสฟอรัส. ไตที่เสียหายไม่สามารถกำจัดฟอสฟอรัสส่วนเกินซึ่งเป็นแร่ธาตุในอาหารหลายชนิด ดังนั้นควรจำกัดให้น้อยกว่า 800–1,000 มก. ต่อวันในผู้ป่วยส่วนใหญ่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.